Jäsenistö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenistö 31.12.2017

 

Suomen kirkon pappisliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja lehtori. Teologian maisteri voi liittyä liiton maisterijäseneksi, teologian kandidaatti kandidaattijäseneksi ja teologian opiskelija opiskelijajäseneksi hallituksen erikseen päättämien perusteiden mukaisesti.

Aktiivijäsenten määrä liitossa oli vuoden 2017 lopussa 2094. Kokonaisjäsenmäärä liitossa on 4403, sisältäen mm. noin 1000 opiskelijajäsentä ja 929 eläkeläisjäsentä. Ammattikunnan järjestäytymisaste on varsin korkea, sillä Pappisliittoon kuuluu mm. seurakuntatyössä olevista papeista lähes 90 %.


Kunniajäsenet 
 

 • Esko Jossas
 • Juha Kauppinen
 • Arto Laitinen
 • Marjatta Laitinen
 • Jukka Paarma
 • Osmo Setälä
 • Otso Sovijärvi
 • John Vikström
 • Tapani Vuorela

Liiton jäsenet 31.12.2017


Työelämässä olevat jäsenet 

 • miehiä              990 (49,4 %) 
 • naisia            1 104           2 094

Ulkomailla olevat jäsenet  

 • miehiä                21
 • naisia                 25                 46

Työelämän ulkopuolella oleva jäsenet 

 • miehiä           1 186                                                        
 • naisia            1 077             2 263

Yhteensä                                4 403 (m 49,9 %  n 50,1 %)

Työelämän (ja täyden jäsenmaksuperinnän) ulkopuolella olevat jäsenet


Opiskelijat

 • miehiä              375
 • naisia               590 (61,8 %) 965

Työttömät

 • miehiä               56
 • naisia                59                115

Eläkeläiset

 • miehiä              658
 • naisia               271               929

Muu peruste

 • miehiä                  97
 • naisia                 157              254

Yhteensä                                2 263

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma hiippakunnittain

Hiippakunta Jäseniä %
Turku 248   11,8
Tampere 297   14,2
Oulu 205     9,8
Mikkeli 203     9,7
Borgå 119     5,6
Kuopio 212   10,1
Lapua 219   10,5
Helsinki 374   17,9
Espoo 217   10,4
Yhteensä 2112 100,0

 

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma työnantajittain

Jäseniä                 %

Kirkon palveluksessa               1 908               91,1

Valtion palveluksessa                    18                0,9

Yhdistysten ja yksityis-
sektorin palveluksessa               168                8,0

Yhteensä                                  2 094             100,0

Kokonaisjäsenmäärän kehitys

Vuosi 31.12.

Kokonais-
jäsenmäärä

Täyttä jäsenmaksua
maksavat
    Lkm %
1985 2789 1645 59,0
1990 3389 1903 56,2
1995 3692 2049 55,5
2000 4033 2430 60,2
2005 4338 2442 56,3
2010 4460 2249 50,4
2011 4579 2286 50,0
2012 4545 2231 49,1
2013 4553 2160 47,1
2014 4523 2136 47,2
2015 4467 2108 47,2
2016 4510 2112 46,8
2017 4403 2094 47,5

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2017

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2016

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2015

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2014

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2013

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2012

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2011

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2010
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Tammikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille