Jäsenistö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenistö 31.12.2018

 

Suomen kirkon pappisliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja lehtori. Teologian maisteri voi liittyä liiton maisterijäseneksi, teologian kandidaatti kandidaattijäseneksi ja teologian opiskelija opiskelijajäseneksi hallituksen erikseen päättämien perusteiden mukaisesti.

Aktiivijäsenten määrä liitossa oli vuoden 2018 lopussa 2052. Kokonaisjäsenmäärä liitossa on 4211, sisältäen mm. noin 915 opiskelijajäsentä ja 877 eläkeläisjäsentä. Ammattikunnan järjestäytymisaste on varsin korkea, sillä Pappisliittoon kuuluu mm. seurakuntatyössä olevista papeista lähes 90 %.


Kunniajäsenet 
 

 • Esko Jossas
 • Juha Kauppinen
 • Eija Köntti
 • Arto Laitinen
 • Marjatta Laitinen
 • Pirkko Lehtiö
 • Jukka Paarma
 • Osmo Setälä
 • Otso Sovijärvi
 • Raimo Turunen
 • John Vikström
 • Tapani Vuorela

Liiton jäsenet 31.12.2018


Työelämässä olevat jäsenet 

 • miehiä              975 (47,5 %) 
 • naisia            1 077           2 052

Ulkomailla olevat jäsenet  

 • miehiä                20
 • naisia                 27                 47

Työelämän ulkopuolella oleva jäsenet 

 • miehiä           1 108                                                       
 • naisia            1 004             2 112

Yhteensä                                4 211 (m 49,9 %  n 50,1 %)

Työelämän (ja täyden jäsenmaksuperinnän) ulkopuolella olevat jäsenet


Opiskelijat

 • miehiä              358
 • naisia               557 (60,8 %) 915

Työttömät

 • miehiä               42
 • naisia                53                  95

Eläkeläiset

 • miehiä              623
 • naisia               254               877

Muu peruste

 • miehiä                  85
 • naisia                 140              225

Yhteensä                                2 112

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma hiippakunnittain

Hiippakunta Jäseniä %
Turku 248   12,0
Tampere 295   14,4
Oulu 201     9,8
Mikkeli 201     9,8
Borgå 112     5,5
Kuopio 192     9,4
Lapua 209   10,1
Helsinki 375   18,3
Espoo 219   10,7
Yhteensä 2052 100,0

 

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma työnantajittain

Jäseniä                 %

Kirkon palveluksessa               1 895               92,3

Valtion palveluksessa                    16                 0,8

Yhdistysten ja yksityis-
sektorin palveluksessa               141                  6,9

Yhteensä                                 2 052              100,0

Kokonaisjäsenmäärän kehitys

Vuosi 31.12.

Kokonais-
jäsenmäärä

Täyttä jäsenmaksua
maksavat
    Lkm %
1985 2789 1645 59,0
1990 3389 1903 56,2
1995 3692 2049 55,5
2000 4033 2430 60,2
2005 4338 2442 56,3
2010 4460 2249 50,4
2011 4579 2286 50,0
2012 4545 2231 49,1
2013 4553 2160 47,1
2014 4523 2136 47,2
2015 4467 2108 47,2
2016 4510 2112 46,8
2017 4403 2094 47,5
2018 4211 2052 48,7

 


pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2017

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2016

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2015

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2014

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2013

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2012

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2011

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2010
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille