Jäsenistö
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenistö 31.12.2016

 

Suomen kirkon pappisliiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappi ja lehtori. Teologian maisteri voi liittyä liiton maisterijäseneksi, teologian kandidaatti kandidaattijäseneksi ja teologian opiskelija opiskelijajäseneksi hallituksen erikseen päättämien perusteiden mukaisesti.

Aktiivijäsenten määrä liitossa oli vuoden 2016 lopussa 2112. Kokonaisjäsenmäärä liitossa on 4510, sisältäen mm. reilut 1000 opiskelijajäsentä ja 926 eläkeläisjäsentä. Ammattikunnan järjestäytymisaste on varsin korkea, sillä Pappisliittoon kuuluu mm. seurakuntatyössä olevista papeista n. 90 %.


Kunniajäsenet 
 

 • Esko Jossas
 • Juha Kauppinen
 • Arto Laitinen
 • Marjatta Laitinen
 • Jukka Paarma
 • Osmo Setälä
 • Otso Sovijärvi
 • John Vikström
 • Tapani Vuorela

Liiton jäsenet 31.12.2016


Työelämässä olevat jäsenet 

 • miehiä           1 042 (49,3 %) 
 • naisia            1 070            2 112

Ulkomailla olevat jäsenet  

 • miehiä                20
 • naisia                 24                 44

Työelämän ulkopuolella oleva jäsenet 

 • miehiä           1 211                                                         
 • naisia            1 143             2 354

Yhteensä                                4 510 (m 50,4 %  n 49,6 %)

Työelämän (ja täyden jäsenmaksuperinnän) ulkopuolella olevat jäsenet


Opiskelijat

 • miehiä              4102
 • naisia               652 (61,8 %) 1054

Työttömät

 • miehiä               54
 • naisia                82                136

Eläkeläiset

 • miehiä              665
 • naisia               261               926

Muu peruste

 • miehiä                  90
 • naisia                 148              238

Yhteensä                                2 354

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma hiippakunnittain

Hiippakunta Jäseniä %
Turku 249   11,8
Tampere 301   14,4
Oulu 205     9,7
Mikkeli 201     9,5
Borgå 121     5,7
Kuopio 215   10,2
Lapua 221   10,5
Helsinki 378   17,8
Espoo 221   10,4
Yhteensä 2112 100,0

 

Kotimaan työelämässä olevien jäsenten jakauma työnantajittain

Jäseniä                 %

Kirkon palveluksessa               1 958               92,7

Valtion palveluksessa                    17                0,8

Yhdistysten ja yksityis-
sektorin palveluksessa               137                6,5

Yhteensä                                  2 112             100,0

Kokonaisjäsenmäärän kehitys

Vuosi 31.12.

Kokonais-
jäsenmäärä

Täyttä jäsenmaksua
maksavat
    Lkm %
1985 2789 1645 59,0
1990 3389 1903 56,2
1995 3692 2049 55,5
2000 4033 2430 60,2
2005 4338 2442 56,3
2010 4460 2249 50,4
2011 4579 2286 50,0
2012 4545 2231 49,1
2013 4553 2160 47,1
2014 4523 2136 47,2
2015 4467 2108 47,2
2016 4510 2112 46,8

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2016

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2015

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2014

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2013

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2012

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2011

pdf liite

Pappisliiton jäsenistö 2010
Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Elokuu 2018 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille