Jäsenmaksut
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksu tulee säännöllisesti maksettua joko työnantajaperinnän kautta tai liiton toimiston kanssa laskutuksesta sopien.

Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenmaksuista päättää valtuusto vuosittain. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seurakuntatyönantaja perii työntekijältä valtakirjan saatuaan jäsenmaksun suoraan palkasta ja tilittää sen edelleen liitolle. Jos työpaikkasi vaihtuu, ilmoita asiasta jäsentietojen muutossivuilla ja toimita työnantajalle valtakirja jäsenmaksun perimiseksi.

Palkattomien kuukausien (äitiys-, hoito-, opintovapaa, työttömyys jne.) euromääräisen jäsenmaksun maksajien sekä muussa kuin seurakuntatyössä olevien tulee sopia jäsenmaksun suorittamistavasta liiton toimiston kanssa.

Jäsenmaksut

työelämässä oleva varsinainen jäsen: 1.35 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta (=kunakin palkanmaksukautena päätoimesta suoritettavan rahapalkan ja luontoisetujen ennakonpidätyksenalaisesta yhteismäärästä).
Jäsenmaksun perinnän piiriin kuuluu myös lomaraha. Lomakorvauksesta ei peritä jäsenmaksua.

Varsinainen jäsen, joka ei kuulu työttömyyskassaan, maksaa jäsenmaksua 1,15 % työtulostaan.

varsinainen jäsen palkattomilta kuukausilta: 9€ /kk (108€/v)

opiskelijajäsen: maksuton
opiskelijajäsen, jolla työttömyyskassajäsenyys: 9 €/kk (ks. lisätiedot)

eläkeläisjäsen: 40 €/v
Ennen 1.1.2012 eläkkeelle jääneille jäsenyys on maksuton. Maksuttomaan eläkeläisjäsenyyteen ei sisälly Crux-lehteä eikä kotisivujen käyttöä. Ne saa maksamalla kannatusjäsenmaksua 40 €/v.

kannattajajäsen 40 €/v