Jäsenyys
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jäsenyys

Suomen Kanttori-urkuriliiton varsinaisena jäsenenä voi olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittanut kanttori.  Hallitus voi hy­väk­syä varsinaiseksi jäseneksi harkintansa mukaan myös muun kirkossa tai kris­tillisessä järjestössä musiikin alalla työskentelevän henkilön, jolla on musiikin alan koulutus.

Ensimmäisiä kirkkomusiikkiopintojaan suorittava opiskelija voi liittyä opiskelijajäseneksi.


pdf liite
Yhdessä saavutamme enemmän

Kanttori-urkuriliitto on ammattiliitto, jonka tehtävänä on valvoa kirkkomuusikoiden etuja työmarkkinoilla. Kanttori-urkuriliitto haluaa edistää hyviä työolosuhteita ja työhyvinvointia sekä pitää esillä koulutuksen ja korkean ammattitaidon merkitystä. Lue lisää

Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Lue lisää

Jäsenedut

Tutustu liiton monipuolisiin jäsenetuihin. Lue lisää...  Lue lisää

Jäsenmaksut

Jäsenen tulee itse huolehtia, että jäsenmaksu tulee säännöllisesti maksettua joko työnantajaperinnän kautta tai liiton toimiston kanssa laskutuksesta sopien. Lue lisää

Työnantajaperintä

Ohjeet työnantajille Kanttori-urkuriliiton,  Pappisliiton ja Teologiliiton jäsenten jäsenmaksujen perinnästä, tilityksestä ja selvittämisestä. Lue lisää

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Helmikuu Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille