Hallitus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hallitus

AKI-yhteisössä kullakin liitolla on oma hallituksensa. Hallitus päättää niistä liiton asioista, jotka eivät sääntöjen mukaan kuulu valtuustolle. Hallitus valitsee liitolle toimihenkilöt ja valmistelee kaikki valtuuston päätettäväksi tulevat asiat.

AKIn hallitus

Kirkon akateemiset AKI r.y:n valtuuston 21.11.2017 vuosiksi 2017 - 2018 valitsemat hallituksen jäsenet ovat (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

Puheenjohtaja: Eija Nivala **@** (Karppinen, Heikki), SKPL

Varapuheenjohtaja: Andersson, Marjukka

Jäsenet:

Ali-Löytty, Heikki **@** (Järvinen, Mari), SKUL
Andersson, Marjukka **@** (Bengts, Pia), SKUL
Hautala, Petri **@**(Lampila, Merja), SKPL
Hekkala, Markku **@** (Piirainen, Keijo), SKUL
Huhtala, Mikko **@** (Muhonen, Jaakko), SKPL
Järnfors, Sari **@**( **@**Ahola, Elina), SKPL
Korhonen, Raija **@** (Kortelainen, Arja), SKPL
Leppälä, Anita **@** (Nissinen, Heikki), SKPL
Paarlahti, Teemu **@** (Kulhia, Ali), SKPL

Läsnäolo- ja puheoikeus:

Pihlajamäki, Leena (Koponen, Matias), STL

Opiskelijaedustajat vuonna 2017:

SKUL:
Suominen, Teemu **@** (Saarikoski, Eerika, Siba/Hki), OAMK

SKPL:
Harju, Petra **@** (TYT), (Laakso, Ina, ÅA), Itä-Suomen yliopisto

AKIn hallituksen puheenjohtaja Eija Nivala.