Yhteistyökumppanit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteistyökumppanit

AKI on osa Akava-yhteisöä. Koska AKIn jäsenet ovat korkeasti koulutettuja ja toimivat asiantuntijatehtävissä, Akava on luonnollinen keskusjärjestövalinta.


Julkisen sektorin (valtio, kunta, kirkko) neuvottelutoiminta on Akava-yhteisössä järjestetty niin, että neuvottelu- ja sopimusoikeudet ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöllä JUKOlla. Kirkon sektorilla JUKOn pääneuvottelijoina toimivat toiminnanjohtaja Jussi Junni (AKIn toimisto) ja neuvottelupäällikkö Anne Kaitainen (JUKOn toimisto).

AKI on järjestäytynyt JUKOon yhteistyöjärjestö Vakavan kautta. Vakavan kautta pienet akavalaiset liitot pystyvät edistämään omia tavoitteitaan Akava-yhteisön sisällä. Kirkon sektorin akavalaisista yli 90 % on järjestäytynyt JUKOon Vakavan kautta. AKIn tärkeimpiä yhteistyökumppaneita Vakavan sisällä ovat Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl sekä Kirkon nuorisotyöntekijöiden liitto KNT.

AKI tekee yhteistyötä myös STTK:laisen Kirkon alat r.y:n kanssa. AKIlla ja Kirkon aloilla on Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus (KJTES). Yhteistyössä pyritään parantamaan kirkon ja kristillisten järjestöjen työntekijöiden asemaa yli keskusjärjestörajojen.

Muita yhteistyötahoja:

Kirkon työmarkkinalaitos

Kotimaa-yhtiöt

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille