Yhteistyökumppanit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteistyökumppanit

Suomen Kanttori-urkuriliitolla on yhteistoimintaa ammattiyhdistys-, kirkollisten ja musiikillisten tahojen kanssa.
 

Suomen kirkkomusiikkiliitto (SKML)

SKUL harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhdessä Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) kanssa. Liittojen muodostama Yhteiskustannuksesta vastaaviin hallinto- ja julkaisutoimikuntiin valitaan edustajat kummastakin liitosta.

SKUL:n edustajina Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnassa ovat puheenjohtaja ja AKIn asiantuntija.
Julkaisutoimikunnassa edustajina ovat kanttorit Marjasisko Varha, Raimo Paaso ja Peter Hilli.

Julkaistujen nuottien myynnistä vastaa SKML. Nuottikauppa löytyy osoitteesta skml.fi/kauppa


Kirkkohallitus

Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia Kanttoripäiviä, joista päävastuun kantaa Kirkkohallituksen jumalanpalveluksen ja musiikkitoiminnan yksikkö. Seuraavat kanttoripäivät ovat 6-8.2.2018 Espoossa.

Liitto osallistuu kirkon musiikkijuhlien järjestämiseen. Edelliset juhlat olivat Helsingissä 19-21.5.2017.

 

Muut yhteistyökumppanit

Liitto kuuluu Suomen musiikkineuvostoon, joka on valtakunnallinen musiikkijärjestöjen ja -laitosten edunvalvontajärjestö.

Liitto kuuluu Sibelius-seuraan. www.sibeliusseura.fi

Liitolla on säännölliset yhteydet pohjoismaisiin kanttorijärjestöihin, joiden kanssa järjestetään joka neljäs vuosi Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat. Seuraavat juhlat järjestetään Helsingissä vuonna 2020.

Ruotsi, Kyrkomusikernas Riksförbund
Norja, Norsk kantor- og organistforbund
Tanska, Dansk Organist og Kantor Samfund
Tanska, FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER
Islanti, FOA