Yhteistyökumppanit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteistyökumppanit

Suomen Kanttori-urkuriliitolla on yhteistoimintaa ammattiyhdistys-, kirkollisten ja musiikillisten tahojen kanssa.
 

Suomen kirkkomusiikkiliitto (SKML)

SKUL harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhdessä Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) kanssa. Liittojen muodostama Yhteiskustannuksesta vastaaviin hallinto- ja julkaisutoimikuntiin valitaan edustajat kummastakin liitosta.

SKUL:n edustajina Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnassa ovat puheenjohtaja ja AKIn asiantuntija.
Julkaisutoimikunnassa edustajina ovat kanttorit Marjasisko Varha, Raimo Paaso ja Peter Hilli.

Julkaistujen nuottien myynnistä vastaa SKML. Nuottikauppa löytyy osoitteesta skml.fi/kauppa


Kirkkohallitus

Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia Kanttoripäiviä, joista päävastuun kantaa Kirkkohallituksen jumalanpalveluksen ja musiikkitoiminnan yksikkö. Seuraavat kanttoripäivät ovat 6-8.2.2018 Espoossa.

Liitto osallistuu kirkon musiikkijuhlien järjestämiseen. Edelliset juhlat olivat Helsingissä 19-21.5.2017.

 

Muut yhteistyökumppanit

Liitto kuuluu Suomen musiikkineuvostoon, joka on valtakunnallinen musiikkijärjestöjen ja -laitosten edunvalvontajärjestö.

Liitto kuuluu Sibelius-seuraan. www.sibeliusseura.fi

Liitolla on säännölliset yhteydet pohjoismaisiin kanttorijärjestöihin, joiden kanssa järjestetään joka neljäs vuosi Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat. Seuraavat juhlat järjestetään Helsingissä vuonna 2020.

Ruotsi, Kyrkomusikernas Riksförbund
Norja, Norsk kantor- og organistforbund
Tanska, Dansk Organist og Kantor Samfund
Tanska, FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER
Islanti, FOA

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Huhtikuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille