Yhteistyökumppanit
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteistyökumppanit

Suomen Kanttori-urkuriliitolla on yhteistoimintaa ammattiyhdistys-, kirkollisten ja musiikillisten tahojen kanssa.

SKUL harjoittaa nuottikustannustoimintaa yhdessä Suomen Kirkkomusiikkiliiton (SKML) kanssa. Liittojen muodostama Yhteiskustannus toimii yhteisen sopimuksen pohjalta siten, että kustannustoiminnasta vastaaviin hallinto- ja julkaisutoimikuntiin valitaan edustajat kummastakin liitosta.

SKUL:n edustajina Yhteiskustannuksen hallintotoimikunnassa ovat puheenjohtaja ja AKIn apulaistoiminnanjohtaja.
Julkaisutoimikunnassa edustajina ovat kanttorit Marjasisko Varha, Raimo Paaso ja Peter Hilli.

Julkaistujen nuottien myynnistä vastaa SKML.

Yhteiskustannuksen julkaisemat nuotit ja tilausosoite.


Liitto on mukana järjestämässä valtakunnallisia Kanttoripäiviä, joista päävastuun kantaa Kirkkohallituksen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikkö.

Liitto kuuluu Suomen musiikkineuvostoon, joka on valtakunnallinen musiikkijärjestöjen ja -laitosten edunvalvontajärjestö.

Liitolla on myös säännölliset yhteydet pohjoismaisiin kanttorijärjestöihin, joiden kanssa järjestetään joka neljäs vuosi Pohjoismaiset kirkkomusiikkijuhlat. Seuraavat juhlat ovat Ruotsissa vuonna 2016.

Ruotsi, Kyrkomusikernas Riksförbund
Norja, Norsk kantor- og organistforbund
Tanska, Dansk Organist og Kantor Samfund
Tanska, FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER
Islanti, FOA