Hallinto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hallinto

Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton, Suomen teologiliiton ja niiden kattojärjestön Kirkon akateemiset AKI r.y:n hallinto ja toiminta on nivottu yhteen edunvalvonnan mahdollisimman tehokkaaksi toteuttamiseksi.

AKIn toimisto hoitaa kaikkien perusliittojensa palkka- ja palvelussuhde-edunvalvonnan sekä ulkosuhteet. Perusliitot vastaavat ammattiin ja koulutukseen liittyvistä asioista.

AKI-yhteisön hallinnossa noudatetaan liittojen (AKI, SKUL, SKPL, STL) sääntöjä ja yhdistyslakia.

AKIn valtuusto

Muutokset päivitetty 16.11.2016. Lue lisää

Hallitus
Toimikunnat ja työryhmät
AKI–yhteisön edustukset vuonna 2017

--- Lue lisää

Organisaatio
AKIn tulevaisuusasiakirja

Päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa tukee liiton tulevaisuusasiakirja 2015 - 2018, jonka valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20. - 21.11.2014. Lue lisää

AKIn viestintästrategia

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20. - 21.11.2014 liitolle viestintästrategian vuosiksi 2015 - 2018.

Viestintästrategia ohjaa ja antaa suuntaa AKI-yhteisön viestinnän suunnittelulle ja koordinoinnille. Lue lisää

AKIn tulos- ja toimintasuunnitelma

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 14. - 15.11.2016 vuoden 2017  tulos- ja toimintasuunnitelman, joka rakentuu vuosiksi 2015–2018 hyväksytyn tulevaisuusasiakirjan
pohjalle. Kyseessä on suunnitelmajakson kolmas toimintavuosi. Lue lisää

AKIn toimintakertomus 2016

Toimintakertomus on käsitelty AKIn valtuustossa 24.4.20176.  Kertomuksessa esitetään AKIn ja sen perusliittojen toiminta suhteessa vuodelle 2017 vahvistettuihin toimintasuunnitelmiin. Kertomuksen liitetiedot koskevat koko AKI-yhteisöä.   Lue lisää

AKIn linjapaperit

AKIn valtuuston hyväksymät linjapaperit on luettavissa tässä. Lue lisää