Hallinto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hallinto

Suomen Kanttori-urkuriliiton, Suomen kirkon pappisliiton, Suomen teologiliiton ja niiden kattojärjestön Kirkon akateemiset AKI r.y:n hallinto ja toiminta on nivottu yhteen edunvalvonnan mahdollisimman tehokkaaksi toteuttamiseksi.

AKIn toimisto hoitaa kaikkien perusliittojensa palkka- ja palvelussuhde-edunvalvonnan sekä ulkosuhteet. Perusliitot vastaavat ammattiin ja koulutukseen liittyvistä asioista.

AKI-yhteisön hallinnossa noudatetaan liittojen (AKI, SKUL, SKPL, STL) sääntöjä ja yhdistyslakia.

AKIn valtuuston kokoonpano 2018–2021

AKIn, Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton uudet valtuutetut on valittu toimikaudelle 2018–2021. Sähköinen vaali onnistui hyvin ja äänestysprosentti nousi huimasti edellisistä vaaleista. Äänestysprosentiksi saatiin 32,3%. Lue lisää

Hallitus
Toimikunnat ja työryhmät
AKI–yhteisön edustukset vuonna 2018

--- Lue lisää

Organisaatio
AKIn tulevaisuusasiakirja

Päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa tukee liiton tulevaisuusasiakirja 2019–2022, joka on hyväksytty syksyllä 2018. Lue lisää

AKIn viestintästrategia

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 22.11.2018 liitolle viestintästrategian vuosiksi 2019 - 2022.

Viestintästrategia ohjaa ja antaa suuntaa AKI-yhteisön viestinnän suunnittelulle ja koordinoinnille. Lue lisää

AKIn tulos- ja toimintasuunnitelma

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 2018 vuoden 2019  tulos- ja toimintasuunnitelman, joka rakentuu vuosiksi 2019–2022 hyväksytyn tulevaisuusasiakirjan sekä AKI-yhteisön perustoimintakuvauksen pohjalle. Kyseessä on suunnitelmajakson ensimmäinen toimintavuosi. Lue lisää

AKIn toimintakertomus 2018

Toimintakertomus on käsitelty AKIn valtuustossa 2. - 9.4.2019.  Kertomuksessa esitetään AKIn ja sen perusliittojen toiminta suhteessa vuodelle 2018 vahvistettuihin toimintasuunnitelmiin. Kertomuksen liitetiedot koskevat koko AKI-yhteisöä.   Lue lisää

AKIn linjapaperit

AKIn valtuuston hyväksymät linjapaperit on luettavissa tässä. Lue lisää

Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Syyskuu 2019 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille