Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo

Pastori

Cruxin päätoimittaja, AKIn viestintä, Pappisliiton hallintoelinten päätösten valmistelu ja esittely, Pappisliiton alaosastotoiminta, opintomatkat, pappien ammatilliset asiat, palvelussuhdeneuvonta.

09 4270 1506 (työ)
050 542 3664 (GSM)
etunimi.sukunimi@akiliitot.fi