Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo

Pastori

Cruxin päätoimittaja, AKIn viestintä, Pappisliiton hallintoelinten päätösten valmistelu ja esittely, Pappisliiton alaosastotoiminta, opintomatkat, pappien ammatilliset asiat, palvelussuhdeneuvonta.

puh. 09 4270 1506
gsm 050 542 3664
etunimi.sukunimi@akiliitot.fi