Opiskelijatoimikunta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opiskelijatoimikunta 2017

Suomen Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimikunta on toiminut 15 vuotta. Toimikunnan tehtävänä on valvoa liiton opiskelijajäsenten etua opiskeluun ja liiton toimintaan liittyvissä asioissa. Toimikunnan jäsenet toimivat samalla liiton yhdyshenkilöinä omissa oppilaitoksissaan.

Suomen kanttori-urkuriliiton ja AKInn asiantuntijat sekä opiskelijatoimikunnan jäsenet järjestävät syksyisin oppilaitoksissa infotilaisuuden, jossa uusille opiskelijoille kerrotaan liiton toiminnasta ja palveluista sekä ajankohtaisista työelämän asioista. Valmistuvia kanttoreita liitto muistaa pienellä lahjalla.

Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimintaa varten AKIn toimistossa työskentelee asiantuntija Vesa Engström, jonka tehtävänä on opiskelijatoimikunnan sihteerinä toimiminen, opiskelijajäsenten rekrytointi ja neuvonta sekä yhteydet kirkkoon ja akavalaiseen opiskelijatoimintaan.

Opiskelijatoimikunnan jäsenet

 

Pyykönen, Sari **@**, puheenjohtaja (Siba/Helsinki)
vara Saarikoski, Eerika **@** (Siba/Helsinki)

Modinos, Eveliina **@** (Siba/Kuopio)

Nousiainen, Anni **@**(TAMK)
vara Anttikoski, Helga **@** (TAMK)

Suominen, Teemu **@** (OAMK)
vara Saarenpää, Sanna

Vesa Engström, asiantuntija, AKI, toimikunnan sihteeri


Valtuuston kokouksiin osallistuu kaksi opiskelijaedustajaa, jotka opiskelijatoimikunta valitsee keskuudestaan.

Opiskelijoiden edustaja hallituksessa:
Teemu Suominen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Opiskelijatoiminnasta vastaa

Asiantuntija Vesa Engström, 050 5975231