Opiskelijatoimikunta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opiskelijatoimikunta 2017

Pyykönen, Sari **@**, puheenjohtaja (Siba/Helsinki)
vara Saarikoski, Eerika **@** (Siba/Helsinki)

Modinos, Eveliina **@** (Siba/Kuopio)

Nousiainen, Anni **@**(TAMK)
vara Anttikoski, Helga **@** (TAMK)

Suominen, Teemu **@** (OAMK)
vara Saarenpää, Sanna

Vesa Engström, asiantuntija, AKI, toimikunnan sihteeri

Opiskelijoiden edustus valtuustossa:


Valtuuston kokouksiin osallistuu kaksi opiskelijaedustajaa, jotka opiskelijatoimikunta valitsee keskuudestaan.

Opiskelijoiden edustaja hallituksessa:


Teemu Suominen (läsnäolo- ja puheoikeus)

Opiskelijatoiminnasta vastaa

Asiantuntija Vesa Engström, 050 5975231

Opiskelijatoimikunnan esittely

Helga Anttikoski