Palkkaus ja työehdot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Palkkaus ja työehdot

Kanttorien palkoista ja muista työsuhteen ehdoista sovitaan Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa. Työaikalaki ei koske kanttoreita, joten heille ei makseta lisä-, yli- eikä pyhätyökorvauksia.

Kirkossa palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen (vaativuusryhmän vähimmäispalkka sekä mahdollinen vaativuusosa) sekä seurakunnan olosuhteisiin tai tehtävän erityispiirteisiin (erityisen osa). Lisäksi maksetaan vuosisidonnaista palkanosaa ja mahdollisesti vielä harkinnanvaraista palkanosa, joka perustuu henkilökohtaiseen suoritukseen. Ks. kohta Palkkaus


Lähes kaikki ns. B-kanttorin virat on sijoiteltu vaativuusryhmään 601, jonka alaraja on 2 641,14 ja yläraja 3 121,10 euroa. Ns. C-virat on sijoiteltu pääosin vaativuusryhmään 502 (peruspalkka 2 297,26 - 2 415,99 €) ja 503 (peruspalkka 2 416,00 - 2 641,13 €). Ns. A-virat on sijoiteltu pääosin vaativuusryhmään 602 (peruspalkka 3 121,11 - 3 589,78€). (Tilanne 1.2.2016 alkaen).