Kanttorikoulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kanttorikoulutus

Kanttoreita kouluttavat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Helsingissä ja Kuopiossa sekä Oulun seudun ja Tampereen ammattikorkeakoulut ja ruotsinkielinen Yrkeshögskola Novia Pietarsaaressa. Tampereen ammattikorkeakoulussa ei enää aloita uusia kirkkomusiikin opiskelijoita. Kanttorin opinnot edellyttävät lapsena tai varhaisnuorena aloitettuja musiikkiopintoja.

Useimpiin kanttorin virkoihin edellytetään Sibelius-Akatemiassa kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdossa suoritettua musiikin maisterin tutkintoa. Vaativimpiin kanttorin virkoihin tulee lisäksi suorittaa merkittävät yliopistotasoiset lisäopinnot. Noin viidennes kanttorin viroista edellyttää ammattikorkeakoulussa suoritettua kirkkomuusikon tutkintoa.

Vuosittain yliopistoon otetaan 30 uutta kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaa ja ammattikorkeakouluhin 15.

Elokuun alusta 2010 lukien kanttorin virkaan voi pätevöityä myös musiikkikasvatukseen painottuneella filosofian tai kasvatustieteen maisterin tutkinnolla, johon on sisältynyt tai jonka lisäksi on suoritettu piispainkokokouksen määrittelemät 130 opintopisteen laajuiset kirkkomusiikin opinnot. 

Kirkon keskushallinnossa kanttorikoulutusta ja kirkon kanttoritarvetta koordinoi piispainkokouksen alainen kanttorikoulutustoimikunta.

Lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta, sisäänpääsyvaatimuksista sekä koulutusten sisällöistä saa oppilaitoksista:

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsinki
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Kuopio

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskola Novia

Kanttorin kelpoisuusvaatimusten muutos

Piispainkokous on muuttanut kanttorin viran kelpoisuusvaatimuksia. Elokuun alusta 2010 lukien myös musiikkikasvatukseen erikoistunut filosofian tai kasvatustieteen maisteri voi tulla valituksi kanttorin virkaan, jos ... Lue lisää