Prästförbundet
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Prästförbundet

 

Historia


Prästförbundet grundades 14.1.1918.
Som förbundets främsta uppgifter såg man att på alla sätt stöda och hjälpa prästerskapet i sin yrkesutövning.
Från begynnelsen var utbildning och utbildande verksamhet viktigt inom förbundet. Prästförbundet har under svunna tider burit huvudansvar för bla. prästernas fortbildning.

Förbundet vill värna om det arvet och ordnar fortsättningsvis utbildning i form av bl.a. studieresor och Prästdagar.

År 1951 beslöt styrelsen att anmäla Prästförbundet till Akava.

År 1975 blev följande nya skede inom förbundet. Då grundades det nuvarande förhandlings- och avtalssystemet i kyrkan. Förbundet har representerat präster, lektorer och teologie-studeranden i avtalsförhandlingarna.
Förbundet har strävat till att påverka den kyrkliga och samhälleliga lagstiftningen så att prästernas ställning skulle bibehållas.

År 2005 grundade Kantor-organistförbundet och Prästförbundet takorganisationen Kyrkliga fackförbund inom Akava AKI, från år 2012 Kyrkans akademiker AKI. AKI sköter intressebevakningen och bedriver det gemensamma kansliet. Prästförbundets roll är att arbeta för de yrkesmässiga frågorna, de frågor som berör professionen och yrkesidentiteten.

Förvaltning


Finlands kyrkas prästförbunds egentliga medlemmar väljer vart fjärde år ett fullmäktige som har 28 medlemmar. Tillsammans med Kantor-organistförbundets fullmäktige (12 medlemmar) bildar de AKIs fullmäktige.
Fullmäktige samlas två gånger per år. Finlands kyrkas prästförbund är det högsta beslutande organet och väljer bl.a. förbundsordförande och styrelse.

Styrelsen verkställer besluten. Styrelsen består av ordförande samt nio medlemmar, en medlem från varje stift. Av de ordinarie medlemmarna sitter sex även i AKIs styrelse.

Prästförbundets stadgar

Verksamhet

Prästförbundet ordnar olika verksamhet för sina medlemmar. Prästdagar, dagar för underavdelningsaktiva, dagar för studerande osv. Förbundet ordnar också studieresor. Förbundet håller kontakt med Präsförbunden i Norden samt med Estlands prästkonferens.

Vad vill du att förbundet ska ordna? Skicka dina förslag till **@**.

Medlemmar


De egentliga medlemmarnas antal var i början av år 2018  2256.

Sammanlagt har förbundet 4202 medlemmar varav 989 är studerandemedlemmar och 957 pensionärer.

Ca 90 % av prästerskapet hör till Prästförbundet.

Förbundet har också hedersmedlemmar. I slutet av år 2018 var dessa:

- Esko Jossas
- Juha Kauppinen
- Eija Köntti
- Arto Laitinen
- Marjatta Laitinen
- Pirkko Lehtiö
- Jukka Paarma
- Osmo Setälä
- Otso Sovijärvi
- Raimo Turunen
- John Vikström
- Tapani Vuorela

Medlemsförmåner


Du kan bevisa ditt medlemskap i Prästförbundet genom det medlemskort som du får. Ifall du inte har fått det, ta kontakt med AKIs kansli.

En svenskspråkig präst, teolog som ansluter sig till Prästförbundet, blir automatiskt medlem i Finlands svenska prästförbund. Finlands svenska prästförbund ordnar bl.a. årligen Teologdagar.

Medlemsavgifter:

 

  • Egentlig medlem, 1,25% av lönen.
  • Medlem utan inkomster, 108 €/år
  • Medlem som vistas utomlands, 180 €/år
  • Studerandemedlem, gratis (medlem i arbetslöshetskassa 108 €/år)
  • Pensioärsmedlem, 40 €/år
  • Dubbelmedlem, 45 €/år

Medlemsärendena sköts av Tuija Kukkonen **@** och Heli Meinola **@**.

BLI MEDLEM


pdf liite

Prästförbundets stadgar

Kuvat Pekka Hovi

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille