På svenska
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kyrkans akademiker AKI

Historia


AKI grundades år 2000 för att fungera som ett redskap för samarbete mellan Akavas kyrkliga yrkenkårer. Från början var avsikten den att AKI skulle utvecklas och bli mer organiserad.

Samarbetsförhandlingarna mellan förbunden inleddes år 2003. Tyngdpunkten var lagd på våren 2004 då förbunden kom till en gemensam syn på hur AKI organisationen skulle se ut, en gemensam förvaltning och kansli samt en arbetsfördelning mellan AKI och medlemsförbunden.

På hösten 2004 beslöt Kantor-organistförbundet och Prästförbundet att bilda den nuvarande AKI, som har fungerat som sedan 1.1.2005.

Organisationen


AKI sköter medlemsförbundens intressebevakning, de anställda ger råd i avtalsfrågor, ger ut tidningen Crux  samt sköter andra gemensamma frågor.
Medlemförbunden sköter de frågor som handlar om yrkesidentiteten, frågor som berör professionen osv.

Förvaltning


I AKI-gemenskapens förvaltning följer man förbundens (AKI, SKUL, SKPL) stadgar samt föreningslagen.

Föreningsdemokratin utgår från att varje medlem har rätt att välja sin egen representant till det egna förbundets fullmäktige. De kantors- och prästfullmäktigemedlemmar, som blir valda, bildar tillsammans AKIs fullmäktige. Det nuvarande fullmäktige sitter fyra år, 2014-2017.

Fullmäktige besluter om förbundets resurser och om de gemensamma målen samt väljer medlemmar till styrelsen.

Styrelsen besluter om de ärenden som inte hör till fullmäktige. Styrelsen väljer vilka som skall anställas och bereder de ärenden som fullmäktige skall besluta om.


pdf liite

Stadgar för AKI 2017
Jäsenille
AKIn jäsenten vapaa-ajan matkavakuutus

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Olet saanut postitse uuden jäsenkortin, jonka mukana oli tietoa uusista vakuutusehdoista. Esimerkiksi matkavakuutuksen ehdot paranevat tuntuvastí. Lue lisää

Tapahtumakalenteri

Helmikuu Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille