Opintomatka-avustukset
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Opintomatka-avustukset

Pappisliiton jäsenet ovat oikeutettuja saamaan opintomatka-avustusta kuuden täyden vuoden välein. Liiton valtuusto vahvistaa apurahan suuruuden vuosittain syksyn kokouksessa.

Liiton matka-apuraha opiskelijajäsenille.

Matka-apurahan suuruus vuonna 2019 on 350 €.

Jakoperusteet:

 • Työelämäjäsen:  Apuraha myönnetään ulkomaisten opintomatkojen tukemiseen jäsenelle, joka ei aikaisemmin ole saanut liiton apurahaa tai jonka edellisestä apurahasta on kulunut kuusi täyttä kalenterivuotta. (Edellinen apuraha on koskenut myöhäisin­tään vuotta 2012).

  Huom.! Kirkon ulkosuomalaistyössä oleville jäsenille voidaan maksaa apurahaa Suomessa järjestettävään koulutukseen.
   
 • Rinnakkaisjäsen:  Apuraha myönnetään kuten työelämäjäsenelle kuitenkin siten, että apurahan suuruus on puolet täydestä apurahasta (175 € v. 2019).
   
 • Eläkeläisjäsen:  Apuraha myönnetään Pappisliiton ja sen alaosaston järjestämälle opintomatkalle kuuden täyden kalenterivuoden välein.
   
 • Opiskelijajäsen:  Apuraha myönnetään Pappisliiton järjestämälle opintomatkalle.

Liiton järjestämälle opintomatkalle avustusta ei tarvitse erikseen anoa, vaan toimisto automaattisesti tarkistaa, onko matkalle ilmoittautunut jäsen oikeutettu opintomatka-avustukseen.

Sitävastoin muulle kuin liiton järjestämälle opintomatkalle tulee avustusta erikseen anoa.

Anomus on vapaamuotoinen ja se osoitetaan liiton hallitukselle
. Vaihtoehtoisesti voit käyttää oheista hakemuslomaketta. Anomuksesta tulee käydä ilmi matkan kohde, ajankohta, keskeinen sisältö ja tilinumero, jolle avustus myönteisessä tapauksessa maksetaan. Anomuksessa tulee mainita myös mahdollinen muulta taholta matkaa varten saatava rahoitus.

Oleellista on, että matka suuntautuu ulkomaille ja sen sisältö täyttää opintomatkalle asetetut kriteerit (mm. ohjelmasta vastaa paikallinen kirkko, yliopisto, pappisseminaari, yms. ja/tai henkilö kerää aineistoa/käy seminaaria jatko-opintoihinsa liittyvää tutkimusta varten). Tähdellistä on, että kyseinen opintomatka tukee jäsenen ammatillista kehittymistä.

Apurahaa ei myönnetä yksin (tai kaverin kanssa) tehtävälle tutustumismatkalle, ellei matka nimenomaan liity aineiston keräämiseen tieteellisiä jatko-opintoja varten.

Hallituksen kokouksen jälkeen lähetämme kirjallisen ilmoituksen päätöksestä. Myönteisessä tapauksessa apuraha maksetaan n. kahta viikkoa ennen matkan toteutumista.

Pappisliiton hallitus kokoontuu vuonna 2020 seuraavina ajankohtina.

 • 14.2.
 • 24.3.
 • 20.4.
 • 4.6.
 • 8.9.
 • 13.10.
 • 16.11. 
 • 9.12.

Anomus toimitetaan liiton toimistoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen kokousta hakemuslomakkeella.

 

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille