Alaosastotoiminta
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Alaosastotoiminta

Pappisliitolla on 25 paikallista ja valtakunnallista alaosastoa. Niiden toiminta on tarkoitettu jäsenten ammatilliseen ja edunvalvonnalliseen tukemiseen.

Liiton paikallistoiminnassa alaosastoilla on keskeinen merkitys. Alaosastot toimivat papiston kollegiaalisuuden edistäjinä, keskustelufoorumeina, koulutustilaisuuksien järjestäjinä ja yhteistyötahona liiton eri toimielimiin. Alaosastoista osa toimii alueellisesti, osa ammatillisen, kielellisen tai muun perusteen mukaan. Alaosastot toimivat itsenäisesti, kukin omien sääntöjensä ja päätöstensä mukaisesti.

Pappisliitto tukee alaosastotoimintaa taloudellisesti ja liiton toimihenkilöt tekevät pyydettäessä vierailuja alaosastojen kokouksiin.

Pappisliiton valtuuston päätöksen mukaan vuonna 2021 alaosastotuki on 430 euroa/alaosasto/vuosi. Lisäavustusta voidaan myöntää erillisestä anomuksesta, joka osoitetaan Pappisliiton hallitukselle. Lisäavustukset pyritään käsittelemään kerran vuodessa kevään aikana.

Lisäavustusta voidaan myöntää neuvottelupäivien järjestelyihin, kotisivujen avaamiseen, edustusmatkaa, virkistyspäivää tai jotakin muuta suurempaa tapahtumaa varten, anomuksesta 570-1070 euroa. Lisämäärärahaa anotaan lomakkeella. Erityistapauksessa lisämäärärahaa voi anoa myös muuna aikana.

Alaosasto voi saada toimintaansa vuosittain tukea liitolta 1000-1500 euroa (430 euroa perusavustusta toimitettuaan toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja talousarvion liitolle sekä eri anomuksesta lisäksi 570-1 070 euroa).

Jos alaosastolla on oma tili, perusavustus maksetaan tilille. Jollei omaa tiliä ole, avustus maksetaan kuitteja tai laskua vastaan. Lisämääräraha maksetaan toiminnan toteuduttua selvitystä vastaan.

Prästförbundet stöder underavdelningarnas verksamhet med ekonomiska medel samt gör besök hos underavdelningarna då de frågar om det.
 

Alaosastoavustus

Alaosasto saa Pappisliitolta vuosittain 430 euroa perustoimintaansa varten. Avustus maksetaan kuitteja tai laskuja vastaan. Tämän lisäksi alaosasto voi anoa vuosittain enintään 1070 euroa lisämäärärahaa neuvottelupäivien, luentotilaisuuden tai jonkin muun isomman tapahtuman järjestämiseen. Lue lisää

Apua alaosastoille -ohjeisto

AKIn sivuilla on Apua alaosastoille -ohjeisto, jonka tarkoitus on tukea Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton alaosastojen toimintaa. Ohjeisto on kaksiosainen: Alaosastotoimintaan houkutteleva ja toimintatapoja esittelevä ... Lue lisää

Alaosastojen vastuuhenkilöt

Jokaisen alaosaston toimintaa johtaa alaosaston vuosikokouksessa valittu hallitus. Sen koko on yleensä 4 - 8 henkilöä. Lue lisää

Alaosaston mallisäännöt

Sivun alalaidassa sähköisesti täytettävä pdf-tiedosto. Lue lisää

Lomakkeet
Sairaalateologit

Sairaalateologien neuvottelupäivät 22.-23.4.2021 on päätetty siirtää koronapandemia loppukesälle 2021. Uudesta ajankohtasta ilmoitetaan myöhemmin. Lue lisää

Naisteologit ry

  Lue lisää

Kirkon akateemiset AKI
Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1184-uusin-crux-lehti-4-2020
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille