Kannanotot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kannanotot

Kuva Pekka Varonen

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta.

Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005).

Kirkkomusiikin koulutus on säilytettävä Oulussa

Oulun ammattikorkeakoulu ilmoitti 17.8. aikovansa lakkauttaa kirkkomusiikin koulutusohjelman. Suomen Kanttori-urkuriliitto katsoo, että kirkkomusiikin koulutusta tulee jatkossakin järjestää Oulun ammattikorkeakoulussa. Lue lisää

AKI on jatkossakin akavalainen ammattijärjestö

Akava säilyy itsenäisenä korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestönä ja AKI on jatkossakin akavalainen ammattiliitto. Lue lisää

Kirkon virat
Seurakuntarakenne ja kirkon hallinto
Tasa-arvo ja työhyvinvointi
Palkkaus ja eläkkeet
Työaika
AKIn johtamistyöryhmän mietintö

AKIN JOHTAMISTYÖRYHMÄ Lue lisää

Opiskelijatoimikunnan kannanotto kirkkotyönantajalle
Pappisliiton lausunto kirkollisten toimitusten kirjasta

Pappisliiton lausunto käsikirjakomitean ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi 21.3.2002. Lue lisää

Pätkätyö-työryhmän mietintö
Lausunto Uskonnonvapauskomitean mietinnöstä
Mietintö papin hallinnollisesta asemasta
Pappisliiton lausunto kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan asemaa selvittävän työryhmän mietinnöstä
Pappisliiton lausunto Kirkko 2010 -mietinnöstä