AKI-liitot
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3
Ehdolle asettuminen helpottuu, edustavuus laajenee - Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton valtuustoihin uudistuksia

Opiskelijajäsenet valitaan jatkossa vaalein ja ehdokaslistoista luovutaan. Pappisliiton maisteri- ja kandidaattijäsenet ovat jatkossa vaalikelpoisia. Seuraavat vaalit käydään alkuvuodesta 2022. Lue lisää

Papiston päivät siirtyvät ensi vuoteen 12.-13.10.2022

Seuraavat valtakunnalliset Papiston päivät on koronapandemian takia siirretty vuodelle 2022 ja ne järjestetään Seinäjoen Framilla 12.-13.10.2022. Lue lisää

Naisteologit ry:n Laura Leverin Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmään

Työryhmän tehtäväksi tulee toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyön suunnittelijana ja aktivoijana kirkossa.

Työryhmään jäseneksi nimettiin myös Pappisliiton valtuuston puheenjohtaja sekä Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin. Lue lisää

Hyvää Minna Canthin ja tasa-arvon päivää 2021!

Tasa-arvotyötä tarvitaan yhä. Pappisnaisten on paikoin yhä vaikeaa tulla valituksi virkoihin sukupuolensa vuoksi. Lue lisää

Ohjeistus kesätyöntekijän työehdoista seurakuntien hengellisessä työssä

Akavalaiset kirkon työntekijäjärjestöt ohjeistavat kiinnittämään huomiota hengellisen työn kausityöntekijöiden asianmukaisiin työehtoihin.  Lue lisää

Työttömyysturvan suojaosan korotus saa jatkoa kesäkuun loppuun

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä työttömyysturvan suojaosan korotusta jatketaan maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun. Myös liikkuvuusavustuksen ehtojen kevennys saa jatkoa. Lue lisää

Työhyvinvointi kirkossa ja julkisella sektorilla kehittynyt myönteisesti koronavuodesta huolimatta

KEVA julkaisi 11.3. tutkimuksensa julkisen alan työhyvinvoinnista vuonna 2020. Kahden vuoden välein julkaistava tutkimus kertoo työyhteisöjen kehityssuunnista julkisella sektorilla. Tänä vuonna tutkimus valottaa myös koronaviruspandemian aiheuttamia muutoksia julkisen sektorin töissä. Lue lisää

Tekstin ääressä 14.2.2021 - Jumalan rakkauden uhritie

Julkaisemme poikkeuksellisesti laskiaissunnuntain Tekstin ääressä -palstan julkisilla verkkosivuillamme.  Lue lisää

AKI-liitot palaa uudella nimellään juurilleen

Kirkon akateemiset AKI on nyt AKI-liitot ry. Olemme uusineet nimemme, logomme ja hallintorakenteemme. Lue lisää

Jouni Heino on aloittanut AKIn lakimiehenä

OTM Jouni Heino aloitti AKI-liittojen lakimiehenä 18.1.2021. Heino työskentelee AKIn lakimiehen sijaisena maaliskuuhun 2022. Lue lisää

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja Minna Raassina jatkaa Kirkon akateemiset AKIn puheenjohtajana

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2020–2022 on valittu Suomen Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja, MuM Minna Raassina. Lue lisää

Vuoden pappi Markus Kartano on verkko- ja digiosaaja

Pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2020 Helsingin seurakuntayhtymän verkkopapin Markus Kartanon. Lue lisää

Vuoden kanttori 2020 Maria Väinölä

Suomen kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt vuoden kanttoriksi 2020 Seinäjoen seurakunnan kanttorin Maria Väinölän.  Lue lisää

Kolme ehdolla Pappisliiton puheenjohtajaksi

Pappisliitolle valitaan marraskuussa uusi puheenjohtaja. Valinta tapahtuu valtuuston syyskokouksessa 16.11.2020, joka pidetään koronapandemian vuoksi etäkokouksena Teamsin välityksellä. Lue lisää

Teologiliiton puheenjohtajaksi Laura Leipakka

Teologiliiton vuosikokouksessa 26.10.2020 valittiin liitolle uusi puheenjohtaja sekä hallitus vuosille 2020–2022. Lue lisää

Pappisliitto etsii puheenjohtajaa

Marraskuussa Pappisliitolle valitaan uusi puheenjohtaja. Lue lisää

Tilaa Pappisliiton historiateos

Tällä lomakkeella voit tilata Pappisliiton 100-vuotishistoriateoksen Pappien veljespiireistä moderniksi ammattiliitoksi (dos. Esko M. Laine, 2020) hintaan 49 € + postituskulut. Lue lisää

Kirkon akateemiset AKI r.y. esittää Sara Salosta Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi 2021

Kirkon akateemiset AKI r.y. esittää Sara Salosta Akavan opiskelijoiden puheenjohtajaksi 2021. Lue lisää

Arkipyhälyhennys kirkon työajattomassa hengellisessä työssä

Lisävapaapäivän myöntämistä koskevaa ohjeistusta. Lue lisää

Ansioturvan tulisi kuulua kaikille

AKIn hallitus on 18.8.2020 ottanut kantaa yleisen ansioturvan järjestämisen puolesta. Lue lisää

AKI kannattaa Sture Fjäderiä Akavan puheenjohtajaksi

AKIn hallitus on 18.8.2020 päättänyt kannattaa Sture Fjäderin valintaa Akavan puheenjohtajaksi Akavan liittokokouksessa 25.8.2020. Lue lisää

AKI får förstärkning: Ina Laakso börjar som sakkunnig

Till sakkunnige Ina Laaksos uppgifter hör sakkunnigfrågor inom utbildningspolitik och organisationsberedskap samt Teologförbundets förvaltning, teologernas yrkesvägledning och anställningsfrågor. Lue lisää

Uusia kasvoja AKIssa: Ina Laakso täydentää toimiston asiantuntemusta

Laakson tehtäviin kuuluvat koulutuspolitiikan ja järjestövalmiuden asiantuntijatehtävät sekä Teologiliiton hallinto, teologien uraneuvonta ja palvelussuhdeasiat. Lue lisää

Kirkon sopimusratkaisu vuosille 2020–2022 (sopimus PDF-liitteenä)

Kirkon virka- ja työehtosopimusta vuosille 2020–2022 koskeva neuvottelutulos on käsitelty osapuolten hallinnossa 10.6.2020. Lue tästä keskeiset sopimusmuutokset. Lue lisää

Vuosiloman keskeyttäminen mahdollista vain poikkeuksellisissa tapauksissa

Viranhaltijan vuosiloman keskeyttäminen on mahdollista vain poikkeustapauksissa. Työntekijän vuosilomaa ei voi keskeyttää. Lue lisää

Työneuvosto: Työajattomuuden edellytykset arvioitava paikallisesti

Työneuvosto on 29.5.2020 antanut vastauksensa Akavan lausuntopyyntöön siitä, tuleeko työaikalakia soveltaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengellisessä työssä. Lue lisää

Erko alkaa maksaa ennakkomaksua 22.5.2020 lukien

Erko on ryhtynyt toimenpiteisiin nopeuttaakseen etuusmaksatusta. Erko alkaa maksaa peruspäivärahan (33,66 €/pv) suuruista ennakkomaksua kokonaan työttömille päivärahan hakijoille, joiden ensimmäisen hakemuksen saapumisesta kassaan on kulunut 33 päivää ja joiden hakemusta ei ole vielä ehditty ottaa normaaliin hakemuskäsittelyyn. Lue lisää

Uusi normaali: Työturvallisuus sekä henkilöstöriskit työn suunnittelussa epidemiaolosuhteissa

Koronavirusepidemian rajoittamiseen tarkoitettuja rajoituksia puretaan. Epidemian loppuminen ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Epidemia pitää huomioida paitsi työsuojelun näkökulmasta, myös työtehtävien jakamista suunniteltaessa. ... Lue lisää

Työttömyysetuuksiin sekä lomauttamiseen on tehty väliaikaisia muutoksia poikkeustilan johdosta

Koronavirustilanteen vuoksi lainsäädäntöön on tehty useita määräaikaisia lakimuutoksia, jotka vaikuttavat työttömyysturvaan. Keskeisimmät muutoksista on koottu tähän artikkeliin.  Lue lisää

Opiskelijoiden usein kysyttyä koronatilanteessa

  Lue lisää

Jos jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan - Rautalankamalli työttömyysturvan hakemiseen

Tarkemmat ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen työttömyys- ja lomautusajalta sekä hakemukseen tarvittavista liitteistä löydät Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkon kotisivuilta www.erko.fi. Lue lisää

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko varautuu hakemusruuhkaan

Kirkon akateemisten AKIn jäsenistön työttömyyskassa Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko kertoo varautuvansa hakemussumaan. Kassaan on 7.4. mennessä saapunut yli 3 000 työvoimapoliittista lausuntoa kohta alkavista ... Lue lisää

Pappisliiton Ulla Ruusukallio: Liitto on selvittänyt työaikalain vaikutuksia seurakunnissa kirkkoherrojen selustaa turvatakseen

Pappisliiton puheenjohtaja rovasti Ulla Ruusukallio arvioi vanhan käytännön noudattamisen hengellisen työn viranhaltijoiden työajattomuuden osalta aiheuttavan riskejä seurakunnille. Lainsäädännöllisen ympäristön muututtua Pappisliitto yrittää kertoa, kuinka riskeiltä vältytään. Lue lisää

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen

AKIn ja Pappisliiton viesti kirkkoherroille työaikalain soveltamisesta hengellisessä työssä 1.4.2020 alkaen. Lue lisää

Työaikalain siirtymäaika seurakunnissa päättyy

Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Siirtymäaika Suomen evankelis-luterilaisten kirkon seurakuntien osalta siis päättyy 31.3.2020, ja 1.4.2020 alkaen on uutta työaikalakia noudatettava kokonaisuudessaan.

Uusi sääntely tuo muutoksia myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hengelliseen työhön. Kirkon työaika-asetus, jolla mm. diakonian, nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijat ovat aiemmin olleet työajattomia, on kumottu, eikä vastaavaa uutta asetusta ole mahdollista enää antaa. Uusi työaikalaki myös korostaa aiempaa vahvemmin sitä, että työajattomalla työntekijällä tulee olla työaika-autonomia. Lue lisää

Vastine Kirkon työmarkkinalaitoksen tiedotteeseen

AKIn vastine Kirkon työmarkkinalaitoksen 30.3.2020 julkaisemaan virheelliseen tiedotteeseen. Lue lisää

Yt-neuvottelu- ja lomautusilmoitusajat lyhenevät kristillisissä järjestöissä

Yhteistoimintaneuvottelun vähimmäisaika ja lomautusilmoitusaika lyhenevät kristillisissä järjestöissä. Irtisanotun työntekijän takaisinottovelvollisuus pitenee. Lue lisää

Työturvallisuus ja henkinen kuormitus epidemian aikana

Kun työtehtävät edellyttävät asiakaskontaktia, on syytä huolehtia hygieniasta, välimatkoista ja pyrkiä käytettävissä olevilla toimenpiteillä vähentämään tartunnan mahdollisuus minimiin. COVID-19 viruksen on todettu leviävän myös oireettomista ihmisistä, ja varotoimenpiteitä on syytä noudattaa oireettomanakin mahdollisten tartuntaketjujen katkaisemiseksi.   Lue lisää

Lomautukset ja yt-neuvottelut

Mitä tehdä, kun työnantaja aikoo lomauttaa? Miksi lomauttamisesta / palkattomasta vapaasta ei kannata sopia? Yhteistoimintamenettelyä on noudatettava. Lue lisää

Miten epidemia vaikuttaa palvelussuhteeseen?

Miten työehdot toimivat epidemian aikana? Miten toimitaan etätyössä ja karanteenissa? Mitä jos työnantaja ryhtyy lomauttamaan väkeä? Lue lisää

Juha Kauppinen in memoriam

AKIn ensimmäinen puheenjohtaja, Pappisliiton entinen puheenjohtaja ja kunniajäsen, dosentti Juha Kauppinen on saanut kutsun tästä ajasta 14.3.2020. Lue lisää

Toimenpiteet AKI-yhteisössä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi

AKI järjestää vain välttämättömät kokoukset, ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. 


Kättelyä tulee välttää kaikissa AKI-yhteisön ja sidosryhmien tilaisuuksissa. Etäosallistumista ja etätyötä suositaan. Flunssaisena tilaisuuksiin ei tule osallistua. Lue lisää

Koronavirus ja Turvan matkavakuutus

Vakuutusyhtiö Turva on koonnut verkkosivuilleen turva.fi/korona tärkeimmät perustiedot koronaviruksesta, matkustajavakuutuksesta ja matkustamisesta. Lue lisää

Kristillisten järjestöjen sopimusratkaisu 2020-2022

Uusi kristillisten järjestöjen työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana 3,2 %. Kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta. Lue lisää

Ohjeistus työaikalain soveltamisessa hengellisessä työssä

Kirkon pääsopijajärjestöt ovat valmistelleet yhteisen ohjeistuksen työaikalain soveltamisesta. Ohje on väliaikainen ja on tarkoitettu ns. sopimuksettomaksi ajaksi eli 1.4.2020 alkaen siihen saakka, kunnes neuvottelutulos uudesta virka- ja työehtosopimuksesta on saatu. Lue lisää

Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Sopijapuolet PALTA, AKI ja Kirkon alat ovat päässeet neuvottelutulokseen kristillisten järjestöjen työehtosopimuksesta. Lue lisää

Uusia vahvistuksia AKIin: Juuso Sikiö aloittaa asiantuntijana 16.1.

Sikiön tehtäviin kuuluvat koulutuspolitiikan ja järjestövalmiuden asiantuntijatehtävät sekä Teologiliiton hallinto, teologien uraneuvonta ja palvelussuhdeasiat. Lue lisää

KJTES-neuvotteluissa keskusteltiin tekstikysymyksistä

Neuvottelussa käsiteltiin uuden työaikalain vaikutuksia kristillisten järjestöjen työehtosopimuksiin sekä erityisesti leirityön kysymyksiä. Lue lisää

Suomen suurin neuvottelujärjestö JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä

Lähes 200 000 akavalaisen julkisen sektorin palkansaajan työehtosopimukset neuvotteleva JUKO edellyttää, että kilpailukykysopimuksen 24 tunnin työajan pidennys poistuu tai että tunneista maksetaan riittävä korvaus. ... Lue lisää

Neuvottelut kristillisten järjestöjen sopimusalalla jatkuivat

AKIn tavoitteita neuvotteluissa ovat ostovoiman turvaaminen yleisen linjan mukaisin palkankorotuksin sekä kiky-työajanpidennyksen poisto. Myös vuosilomaa, leirityöaikaa ja ulkomaantyötä koskevia säännöksiä pyritään parantamaan. Lue lisää

AKIn jäsenkorttien toimituksessa viivästyksiä

Kirkon akateemiset AKIn jäsenkorttien on viivästynyt. Jäsenkortit menivät painoon vuoden alussa ja arvioimme niiden saapuvan noin kahden viikon sisällä.  Lue lisää

Ota käyttöön mobiilikortti

MagMa Lompakko on niin sanottu PWA-mobiilisovellus. Sitä ei siis erikseen tarvitse ladata sovelluskaupasta. Lompakko on verkkosivu, jota voi käyttää kuin sovellusta.  Lue lisää

Oikaisu Crux 4/19:ssa julkaistuun Tampereen hiippakunnan ehdokaslistaan

Pahoittelemme Crux-lehdessä 4/2019 sattunutta sekaannusta Tampereen hiippakunnan pappien nimien ja valokuvien kohdalla. Lue lisää

Neuvottelut alkaneet kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Neuvottelut kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) sopimusalalla ovat alkaneet. Lue lisää

Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus irtisanottu

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y.:n hallitus on irtisanonut kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) päättymään 31.1.2020. Lue lisää

Vuoden pappi Jaana Partti on tehnyt sateenkaarityötä Kalliossa 20 vuotta

Vuoden pappi 2019 on Kallion seurakuntapastori Jaana Partti. Hän on tänä vuonna tehnyt sateenkaarityötä Kallion seurakunnassa tasan 20 vuotta. Lue lisää

Sinua varten, teologi

Teologiliitto on jäsentensä tukena työelämän kysymyksissä ja auttaa mielekkään työuran luomisessa. Pidämme puoliasi työelämässä ja valvomme etujasi työmarkkinoilla! Liity nyt!  Lue lisää

Usko hyvään työelämään – Vahva henkilöstö luo vahvan kirkon

Tiedote 4.11.2019. Lue lisää

Usko hyvään työelämään – Toivo hyvistä työehdoista – Rakkaus kirkon työhön

Vahva henkilöstö luo vahvan kirkon. Lue lisää

Luottamusmiehen puoleen kääntyminen kannattaa

Luottamusmiehet ovat vaalilla valittuja työntekijöiden edustajia. He huolehtivat työelämälainsäädännön, työehtosopimusten ja työntekijöiden edun piiriin kuuluvista asioista työpaikalla. Työntekijän ja työnantajan välisen ... Lue lisää

Pätkätyö - uhka vai mahdollisuus?

Pätkätyö on arkea yhä useammalle työntekijälle. Itse olen ollut koko työurani siinä tilanteessa, että työsuhteeni on ollut ennalta määritellyn mittainen. Työhistoriani aikana olen ollut sijainen, määräaikaisissa työsuhteissa ja ... Lue lisää

Vuoden kanttori 2019 Karolin Wargh

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt vuoden kanttoriksi 2019 Solfs församlingin kanttorin, muusikko AMK, Karolin Warghin.  Lue lisää

Neuvottelut työaikalain soveltamisalasta keskeytyneet

Kirkon työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen tulkintaneuvottelut työaikalain soveltamisesta kirkon hengellisessä työssä keskeytyivät 18.6.2019, kun JUKOn ja Kirkon alan unionin neuvottelijat marssivat ulos neuvottelusta. Neuvottelut on keskeytetty toistaiseksi. Lue lisää

Teologi luottamusta rakentamassa

Tuija Kotiranta tukee vuoropuhelua, rakentaa luottamusta sekä setvii toimimattomia käytäntöjä hoivayksiköissä. Hänen mukaansa teologinen ammattitaito on ison paletin hallintaa. Lue lisää

Työaika tulee hengelliseen työhön

Uusi työaikalaki tuo työajan hengelliseen työhön. Suurin osa hengellisen työn viranhaltijoista siirtyy työaikaan 1.1.2020 alkaen. Työajan ulkopuolella voi jatkossa olla kirkon viranhaltijoista enää ylin johto sekä ne uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät, joilla on tosiasiallinen työaika-autonomia. Lue lisää

Kirkkovuoden tekstejä luetaan suhteessa nykyhetken kysymyksiin

Tekstin äärellä -saarnapohdintoja kirjoittava Joona Salminen toivoo, että papit uskaltaisivat kirkkovuoden tekstien äärellä vaikeisiinkin pohdiskeluihin. Entä miten Salminen tulkitsee neitsyt Marian toimijuutta #MeToo:n jälkeisessä maailmassa? Lue lisää

Sata työtöntä teologia vähemmän

Kirkon akateemiset AKIn asiantuntija Vesa Engström kertoo teologian maistereiden työllisyystilanteen parantuneen viimeisen kahden vuoden aikana. Viiden prosentin työttömyysaste on ylemmän korkeakouluasteen keskiarvon tuntumassa. Lue lisää

Milloin työnantaja saa tehdä epäpätevyysalennuksen?

Milloin työnantaja voi käyttää epäpätevyysalennus? Miten korjata palkkaani, jos se on aiheettomasti liian alhainen? Lue lisää

Danske Bankin ja Akavan yhteistyö avaa helpot ja edulliset sijoituspalvelut AKIn jäsenille

Danske Bank laajentaa yhteistyötä akavalaisten liittojen kanssa sijoituspalveluihin. Yhteistyö avaa sadoille tuhansille suomalaisille helpon ja edullisen tavan sijoittaa riippumatta siitä minkä pankin asiakkaita he ovat. Lue lisää

Työnantajat ja palkanlaskijat: AKIn perusliittojen jäsenmaksut ja viitteet säilyvät samoina myös vuodenvaihteen jälkeen

Pappisliiton, Kanttori-urkuriliiton ja Suomen teologiliiton jäsenmaksut sekä viitteet ennallaan myös vuodenvaihteen jälkeen Lue lisää

Jäsenpalvelut yrittäjälle

Mikäli yrityksen tai toiminimen perustaminen ei tunnu omalta, voit käyttää laskutusta varten laskutuspalveluita. Ne huolehtivat veroista, vakuutusmaksuista sekä muista paperitöistä. 

Kirkon akateemisten jäsenet saavat UKKO.fi:n palveluista sekä OP-kevytyrittäjäpalvelusta 20 % alennuksen.

Jäsenenä saat myös maksuttoman pääsyn VirtuaaliLakimies –palveluun. Palvelun normaalihinta on 240 € vuodessa. Lue lisää

Pääluottamusmies Sari Järnfors: Ilmapiiri on parantunut, mutta välillä työnantajaa voi hoksauttaa


Luottamusmiehen homma vaatii sitkeyttä, mutta tylsää se ei ole, sanoo Rauman seurakunnan pääluottamusmies Sari Järnfors. Työyhteisössä hän on ollut mukana ratkaisemassa vakavia ilmapiiriongelmia. Parhaillaan kaikkien tehtävänkuvat ja palkat käydään läpi, mistä on tullut kiitosta työntekijöiltä. Lue lisää

Jäsenlehti Crux

AKI-liitot ry:n jäsenlehti Crux kokoaa jäseniä puhuttavat aiheet samoihin kansiin. Lue lisää

AKIn puheenjohtajaksi on valittu Minna Raassina

Kirkon akateemiset AKI r.y:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2019–2020 on valittu johtava kanttori Minna Raassina. Valinnan teki AKIn valtuusto kokouksessaan Helsingissä 22.11.2018. Minna on valittu 21.11.2018 myös ... Lue lisää

Työntekijöitä ei tule saattaa eriarvoiseen asemaan työnantajan koon perusteella

AKI katsoo, että maan hallituksen tulee keskeyttää irtisanomisen helpottamisen valmistelu. Pienten työnantajien mahdollisuuksia työntekijän työllistämiseen tulee tukea muilla keinoin, kuten työllistämistuilla sekä henkilöstöhallinnon asiantuntijapalveluilla.  Lue lisää

Työaikalakiesitys rikkoo EU-direktiiviä uskonnollisen työn osalta

Työaikalakiesityksen uskonnollista työtä koskeva soveltamisalapoikkeus on laajempi, kuin mikä EU:n työaikadirektiivissä sallitaan. Eduskunnan tulee korjata lakiesitys vastaamaan työaikadirektiivin sääntelyä. Lue lisää

Teologiliiton edustajat AKIn valtuustoon valittu

AKIn valtuuston täydennysvaalissa valittiin viisi Teologiliiton edustajaa AKIn valtuustoon kaudelle 2018–2021. Lue lisää

Kirkon akateemisten jäsentutkimus 2018: Papin työssä vahva imu – Luonteva suhtautuminen kuolemaan auttaa jaksamaan kirkon työssä

Papin työssä työn imu on vahva. Papit ovat omistautuneet työlleen ja kokevat innostusta, inspiraatiota ja ylpeyttä työstään. Seurantatutkimus 20 vuoden ajalta osoittaa pappien työn puitteiden kehittyneen tasaisesti paremmiksi esimerkiksi työmäärän hallinnan ja työssä jaksamisen osalta.

Luonteva suhtautuminen kuolemaan on yksi työhyvinvoinnin osatekijä. Tämä näyttäytyy paitsi voimavarana työssä myös alueena, jolla kirkon työntekijöillä on paljon annettavaa muille. Myös enemmistö kanttoreista voi työssään hyvin, mutta uusimmat tulokset osoittavat lisäksi huolestuttavaa kehitystä useilla työhyvinvoinnin alueilla. Lue lisää

Teologiliiton edustajat AKIn valtuustoon valittu

AKIn valtuuston täydennysvaalissa valittiin viisi Teologiliiton edustajaa AKIn valtuustoon kaudelle 2018–2021. Lue lisää

Eero Annala in memoriam

Suomen Kanttori-urkuriliiton entinen puheenjohtaja Eero Annala on saanut kutsun tästä ajasta. Lue lisää

Kannanotto luonnokseen hallituksen esityksestä työaikalaiksi

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. lausuu kunnioittavasti huomionsa luonnoksesta hallituksen esitykseksi työaikalaiksi. Esitetyt huomiot koskevat uskonnollisia toimituksia ja tehtäviä suorittavia työntekijöitä, ... Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Naispapit yksin lasikaton kanssa ja kanttorit vaarassa uupua: AKIn vuoden 2018 jäsentutkimuksen alustavia tuloksia

Papit ja kanttorit ovat aiempaa kiinnostuneempia toimeentulostaan. Kirkon taloudellinen tilanne huolettaa ja työssä kuormittuneiden määrä on kasvanut. Pappien asenteet naisten johtajuutta kohtaan vahvasti sukupuolittuneet. Näkemykset samaa sukupuolta olevien parien avioliittoa kohtaan ovat muuttuneet nopeasti. Lue AKIn jäsentutkimuksen 2018 alustavia tuloksia tästä. Lue lisää

Kesätyöntekijän pikkujättiläinen 2020

Kesätyöntekijän kannattaa pitää kiinni oikeuksistaan. Muista kuitenkin, että työntekijällä on paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia. Nykyisessä työtilanteessa kesätyöt tarjoavat arvokasta kokemusta seurakuntatöistä ja toimivat myös erinomaisena käyntikorttina tulevia töitä haettaessa. Lue lisää

AKIn valtuuston kokoonpano 2018–2021

AKIn, Kanttori-urkuriliiton ja Pappisliiton uudet valtuutetut on valittu toimikaudelle 2018–2021. Sähköinen vaali onnistui hyvin ja äänestysprosentti nousi huimasti edellisistä vaaleista. Äänestysprosentiksi saatiin 32,3%. Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos 15.2.2018

Kirkon sopijaosapuolet pääsivät 15.2.2018 illalla sopuun evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien viranhaltijoita ja työntekijöitä koskevasta sopimuksesta vuosille 2018–2020. Lue lisää

Lakko Helsingin yliopistossa 28.2.2018

Sivistystyönantajat ry on hylännyt sovittelijan antaman sovitteluesityksen yliopistojen työehtoja koskevaan riitaan. Ensimmäinen lakko toteutetaan Helsingin yliopistossa 28.2.2018. Lue lisää

Ismo Savimäki on Vuoden kanttori 2018

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt vuoden kanttoriksi 2018 Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanttorin, musiikin maisteri Ismo Savimäen. Lue lisää

Urkumatrikkeli on nyt urkutietokanta

Suomen urut löytyvät osoitteesta www.suomenurut.fi. Sivusto toimii sekä tietokoneen ruudulla että mobiililaitteilla. Lue lisää

AKIn kannanotto työttömyysturvan aktiivimalliin

Vuoden 2018 alusta voimaan astuneessa aktiivimallissa on useita ongelmia. Aktiivisuuden tulisi aina palkita enemmän kuin passiivisuuden eikä aktiivisuudesta tulisi ainakaan rangaista. Lue lisää

Neuvottelutulos kristillisten järjestöjen sopimusalalla

Palvelualojen työnantajat PALTA, Kirkon akateemiset AKI ja Kirkon alat pääsivät 29.1.2018 neuvottelutulokseen kristillisiä järjestöjä koskevasta työehtosopimuksesta ajalle 1.2.2018–31.1.2021. Palkkoja korotetaan sopimuskaudella 3,2 %. Lisäksi sopimustekstejä muutetaan ja ajantasaistetaan eräiltä osin. Lue lisää

Danske Bankin asuntolainaetu akavalaisille

Nyt jäsenetuna huippuedullinen asuntolaina Danske Bankissa. Siirrä lainasi helmikuussa, saat nykyistä alemman hinnan. Lue lisää

Vakuutusturva paranee

AKIn liittojen jäsenetuvakuutukset ovat siirtyneet 1.1.2018 alkaen Turvaan (Keskinäinen vakuutusyhtiö Turva). Tammikuussa postitetaan uudet jäsenkortit ja tietoa uusista vakuutusehdoista. Lue lisää www.turva.fi/aki. Lue lisää

AKIn hallitus nimesi työryhmiä

AKIn hallitus nimesi kokouksessaan 12.12.2017 työryhmiä vuodelle 2018. Lue lisää

Valtuusto hyväksyi AKIn yhteiskuntapoliittiset linjaukset

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 20.–21.11.2017 hallituksen esityksen yhteiskuntapoliittiseksi linjapaperiksi. Lue tästä linjauksista lisää. Lue lisää

Työttömän työnhakijan oikeusturva papinvirkaa tarjottaessa

AKI vaatii TE-toimistoilta, että ne katsovat pappisvihkimyksen puutteen olevan työttömyysturvalain 2 a luvun 5 §:n mukainen pätevä syy kieltäytyä hakemasta kirkkoherran ja kappalaisen virkoja sekä seurakuntayhtymän papin­virkoja. Työvoimapoliittisia lausuntoja käsittelevät työntekijät on koulutettava siten, että työttömältä työnhakijalta ei aiheettomasti evätä työttömyysetuutta. Lue lisää

Vuoden pappi Juha Tanska on työelämän kehittäjä

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2017 Haminan seurakunnan kirkkoherran Juha Tanskan. Hän toimii tämän vuoden virastaan vapaalla johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä. Valinta julkistettiin 10.10. Helsingissä. Lue lisää

Lausunto työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöstä

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI r.y. kiinnittää huomionsa työaikasääntelyä selvittävän työryhmän mietinnöissä perusteluihin, jotka koskevat uskonnollista työtä tekeviä työntekijöitä. Lue lisää

Uusi teologian alan ammattiliitto perustettu

Kirkon akateemiset AKI r.y.:n yhteyteen on perjantaina 2.6.2017 perustettu uusi teologian alan ammattiliitto – Suomen teologiliitto r.y. – joka on suunnattu erityisesti niille teologeille, jotka toimivat muualla kuin kirkollisissa tai koulutuksellisissa tehtävissä. Lue lisää

Papin virkojen säilyttäminen seurakunnassa

Pappisliiton kannanotossa kartoitetaan niitä tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon määritettäessä, kuinka paljon pappeja seurakunnassa tarvitaan.
Hyväksytty Pappisliiton hallituksessa 24.4.2017. Lue lisää

Kirkon toteutettava vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

Vappuviikolla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous saa päätettäväkseen kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan 20 uudistusesitystä kirkon tulevaisuudelle. Lue lisää

Kesätyöntekijän pikkujättiläinen 2020

Kesätyöntekijän kannattaa pitää kiinni oikeuksistaan. Muista kuitenkin, että työntekijällä on paitsi oikeuksia myös velvollisuuksia. Nykyisessä työtilanteessa kesätyöt tarjoavat arvokasta kokemusta seurakuntatöistä ja toimivat myös erinomaisena käyntikorttina tulevia töitä haettaessa. Lue lisää

Holiday Clubin edut

Holiday Clubin huoneista ja huoneistoista -15 %:n alennus ympäri vuoden. Lue lisää

AKI, Dtl, KNT: Työaikalakia noudatettava myös uskonnollisessa työssä

Kirkon akateemiset AKI, Diakoniatyöntekijöiden Liitto Dtl ja Kirkon Nuorisotyöntekijöiden Liitto KNT ovat linjanneet, että työaikalain soveltamisalaa tulisi laajentaa myös uskonnollisia toimituksia suorittaviin työntekijöihin. ... Lue lisää

Katse tulevaisuuteen

Cruxissa 2/2018 ollut pääkirjoitus.

AKIn toiminnan tarkoituksena on rakentaa hyvää työelämää. Lue lisää

Kirkon virkasuhdeturva aikansa elänyttä

Kirkon viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö on saatava yhdenvertaiselle tasolle työntekijöiden sekä kunnan ja valtion virkasuhteisten kanssa. Näin linjasi Kirkon akateemiset AKIn valtuusto syyskokouksessaan 14.–15.11.2016 Helsingissä. Lue lisää

Vuoden pappi 2016 Merja Hållfast on vanhusten asialla

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2016 sairaalapastori Merja Hållfastin Helsingistä. Valinta julkistettiin Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 14.11. Helsingissä. Lue lisää

Vuoden 2016 apurahat

Pappisliiton apurahat Petri Tikalle ja Meri-Anna Hintsalalle Lue lisää

Pappisliiton viestintäpalkinto kirkkoherra Timo Määtälle

Suomen kirkon pappisliitto on myöntänyt Ylivieskan kirkkoherra Timo Määtälle viestintäpalkinnon hänen ansiokkaasta toiminnastaan Ylivieskan kirkon palon yhteydessä. Pääsiäisyönä kirkon raunioiden vierellä pidettiin pääsiäisyön messu, kun kirkko vielä paloi ja sammutustöitä viimeisteltiin. Lue lisää

Pappi ja avioliittolain muutos

Pappisliiton hallitus: jäitä hattuun vihkimiskysymyksessä.

Liiton kannanotto 19.9.2016 Lue lisää

Pappeja kokoontui Porvooseen

Porvoo Communion Pastoral Conference 1.-6.9.2016 kokosi Porvooseen pappeja Englannista, Pohjoismaista ja Baltian maista. Lue lisää

Kirkkomusiikin koulutus on säilytettävä Oulussa

Oulun ammattikorkeakoulu ilmoitti 17.8. aikovansa lakkauttaa kirkkomusiikin koulutusohjelman. Suomen Kanttori-urkuriliitto katsoo, että kirkkomusiikin koulutusta tulee jatkossakin järjestää Oulun ammattikorkeakoulussa. Lue lisää

Minna Raassina on Vuoden Kanttori 2016

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2016 Savonlinnan seurakunnan johtavan kanttorin, musiikin maisteri, diplomiurkuri, Minna Raassinan. Raassina vastaanotti palkintonsa Urkuyö ja Aaria -festivaalilla järjestetyn Suomen Kanttori-urkuriliiton jäsentapaamisen yhteydessä Espoossa torstaina 11.8. Lue lisää

Kirkon sektorille neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kirkon neuvottelukunta on 3.6.2016 hyväksynyt neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta kirkon sektorilla 1.2.2017 alkaen. Lue lisää

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Kristillisten järjestöjen sopimusalalla (KJTES) saavutettiin 27.5.2016 neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen soveltamisesta.  Lue lisää

Monitoimiset moniosaajat

Cruxissa 2/2018 ollut puheenjohtajan kirjoitus

Uudenlaiset ulkomusiikilliset rasitteet ovat hiipineet salakavalasti työnkuvaan. Lue lisää

Otavamedian lehtiä jäsenhintaan

Otavamedia tarjoaa akilaisille lehtiä erikoishintaan. Tutustu tarjoukseen osoitteessa http://lehdet.otavamedia.fi/web/kampanja/aki. Lue lisää

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset akilaisiin

Työmarkkinakeskusjärjestöt pääsivät sopuun kilpailukykysopimusta (ent. yhteiskuntasopimus) koskevasta neuvottelutuloksesta 29.2.2016. Kevään aikana, 31.5.2016 mennessä, ... Lue lisää

Järjestösektorin palkat nousevat 1.4.2016 alkaen

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen vaiheen sopimuskorotukset astuvat voimaan kristillisten järjestöjen sopimusalalla 1.4.2016 lukien. Henkilökohtaiset palkat nousevat 13,33 euroa, kuitenkin vähintään 0,36 %. Lue lisää

Kuntoutuspalvelut

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää arjen, työn ja opiskelun sujuvuutta. Kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa. Lue lisää

“Pakkolakien” vaikutus akilaisiin

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu Suomen vientikilpailukyvyn parantamiseen tähtävää lakipakettia, joka toteutuessaan heikentäisi merkittävästi useiden ammattiryhmien ... Lue lisää

Teologian ja kirkkomusiikin opiskelijoiden palkkaus ja työehdot

Hengellisen työn kausityöntekijät on mahdollista palkata sekä virkasuhteeseen että työsuhteeseen. Näitä palvelussuhdemuotoja koskevat osin erilaiset säännökset. Lue lisää

Kirkkoherra Teemu Laajasalo on Vuoden Pappi

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2015 Kallion seurakunnan kirkkoherran Teemu Laajasalon. Valinta julkistettiin Pappisliiton syysvaltuuston iltajuhlassa 16.11. Helsingissä. Lue lisää

Pappisliiton kunniajäseneksi TT Esko Jossas

Pappisliiton valtuusto kutsui liiton pitkäaikaisen toiminnanjohtajan, teologian tohtori Esko Jossaksen Pappisliiton kunniajäseneksi. Valinta julkistettiin AKIn ja sen perusliittojen valtuustojen iltajuhlassa  Helsingissä 16.11.2015. Lue lisää

Tiedote: Yhteisellä sopimisella saavutetaan enemmän kuin pakolla

Kirkon akateemiset AKI ilmaisee huolensa hallituksen esittämistä toimenpiteistä, joilla rajataan yhteiskuntamme perustana olevaa sopimuksen vapautta. AKI tunnustaa hallituksen huolen valtion talouden ... Lue lisää

Pappien ja kanttorien epäreilu kohtelu syvenee

Hallitus julkisti eilen 8.9.2015  tavoitteensa julkisen sektorin säästökuurin toteuttamiseksi pakkokeinoin. Vuosilomalakia muutettaneen siten, että nykyisen minimimäärän lisäksi määriteltäisiin enimmäismäärä. Loppiainen ja helatorstai muutettaisiin palkattomiksi vapaapäiviksi, jotka voitaisiin korvata lauantaityöllä. Sairauslomapäivistä ensimmäinen olisi aina palkaton. Lisäksi leikattaisiin lakisääteisten sunnuntai- ja ylityölisien vähimmäistasosta. Lue lisää

Timo Kökkö ja Jukka Huttunen in memoriam

Suomen kirkon pappisliiton kunniajäsenet, liiton entiset puheenjohtajat Timo Kökkö ja Jukka Huttunen ovat saaneet kutsun tästä ajasta. Lue lisää

AKIn jäsenkysely 2015

Tutustu AKIn jäsenkyselyn 2015 tuloksiin. Lue lisää

Kirkon työelämä 2020 –ohjelma käyntiin

Kirkon työmarkkinalaitos ja kirkon pääsopijajärjestöt ovat kääntäneet työelämään kohdistuvat muutosvaatimukset mahdollisuudeksi. Ne ovat valmistelleet Kirkon ... Lue lisää

Monitoimiset moniosaajat

Cruxissa 2/2018 ollut puheenjohtajan kirjoitus

Uudenlaiset ulkomusiikilliset rasitteet ovat hiipineet salakavalasti työnkuvaan. Lue lisää

Vuoden Kanttori 2015 Eeva-Liisa Malmgren

Suomen Kanttori-urkuriliiton hallitus on nimennyt Vuoden Kanttoriksi 2015 Esbo svenska församlingin kanttorin, musiikin maisteri, Eeva-Liisa Malmgrenin. Malmgren vastaanotti palkintonsa Kanttoripäivien yhteydessä Oulussa torstaina 5.2. Lue lisää

AKIn lausunto diakonivirkaesitykseen

AKI pitää diakoniviran perusratkaisuksi valittua ns. uutta vihkimysvirkaa oikeana ratkaisuna kirkon tulevaisuuden suhteen. Lue lisää

AKIn kannanotto puhelinpäivystyskorvaukseen

AKIn hallituksen kannanotto puhelinpäivystyskorvaukseen, hyväksytty hallituksen kokouksessa 1/2015. Lue lisää

AKI on jatkossakin akavalainen ammattijärjestö

Akava säilyy itsenäisenä korkeasti koulutettujen palkansaajien keskusjärjestönä ja AKI on jatkossakin akavalainen ammattiliitto. Lue lisää

AKIn tulevaisuusasiakirja

Päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa tukee liiton tulevaisuusasiakirja 2019–2022, joka on hyväksytty syksyllä 2018. Lue lisää

AKIn tulos- ja toimintasuunnitelma

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 2018 vuoden 2019  tulos- ja toimintasuunnitelman, joka rakentuu vuosiksi 2019–2022 hyväksytyn tulevaisuusasiakirjan sekä AKI-yhteisön perustoimintakuvauksen pohjalle. Kyseessä on suunnitelmajakson ensimmäinen toimintavuosi. Lue lisää

AKIn viestintästrategia

AKIn valtuusto hyväksyi syyskokouksessaan 22.11.2018 liitolle viestintästrategian vuosiksi 2019 - 2022.

Viestintästrategia ohjaa ja antaa suuntaa AKI-yhteisön viestinnän suunnittelulle ja koordinoinnille. Lue lisää

Ohje kanttorin kelpoisuusvaatimuksia koskevien säädösten tulkinnasta

Piispainkokous on antanut seurakunnille ohjeen kanttorinvirkaan kelpoistavia tukintoja koskevien säädösten soveltamiseen. Ohje on tarpeen, kun kanttorin virantäyttö on siirtynyt kokonaan ... Lue lisää

Tilaa nuotteja Yhteiskustannukselta ja liitolta


  Lue lisää

Jos työttömyys yllättää

Työttömyyskassojen etuusopas 2020 suomeksi ja ruotsiksi löytyy pdf-tiedostona sivun alalaidasta. Lue lisää

Yhteystiedot

 

AKI-liitot - AKI-förbunden ry 
Sijainti kartalla

Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI

Avoinna / Öppet klo / kl 10 - 14
Puh. / Tfn 09 4270 1503

 

Toimihenkilöt

**@**

Jäsenten työ- ja virkasuhteeseen liittyvät kysymykset **@**.

Suojattua sähköpostia @akiliitot.fi -päätteisiin osoitteisiin voit lähettää tästä linkistä.


AKIn Facebook-sivu

AKItaattori-keskusteluryhmä

AKIn ja perusliittojen verkkolaskutusosoitteet

Jäsentietojen muutos

Jäsenille
Kuva on linkki toiselle sivulle https://www.akiliitot.fi/1199-uusin-crux-lehti-1-2021
Jäsentietojen muutos

Liitto tarvitsee jäsenistään ajantasaiset tiedot hoitaakseen edunvalvontaa ja muuta toimintaansa tehokkaasti. Voit käydä itse tekemässä jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Samalla kannattaa tarkistaa kaikkien jäsentietojen ajantasaisuus. Pyydämme ilmoittamaan pikaisesti, aina kun Lue lisää

AKIn jäsenvakuutukset Vakuutusyhtiö Turvassa

AKI on vakuuttanut jäsenensä Vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenvakuutukset sisältävät vapaa-ajan matkustajavakuutuksen sekä matkatavaravakuutuksen. Vakuutettuina ovat liiton alle 70-vuotiaat jäsenet. 1.1.2020 tai sen jälkeen ... Lue lisää

Tapahtumakalenteri

2021 Lue lisää

Usein kysyttyä
Sopimukset ja suositukset
Kannanotot

Tähän on kerätty kaikki mietinnöt, suositukset, raportit, lausunnot ja kannanotot, jotka koskevat AKIn ja sen perusliittojen toiminta-aluetta. Sivuilta löytyvät myös asiakirjat, jotka on laadittu ennen AKIn perustamista (1.1.2005). Lue lisää

Alaosastoille